Transició d'energia local: els Clubs de Pacte alemany i francès fan recomanacions als seus governs

 

Amb ocasió de la trobada del passat octubre a Ettlinge, els Clubs de Pacte d'Alcaldes de França i Alemanya van començar a treballar en una declaració conjunta, esmenada després del COP21 i que ha estat aplicada en l'actualitat.

En aquesta declaració, els Clubs de Pacte fan recomanacions als seus governs nacionals, en vista d'accelerar la transició d'energia local.
Les seves recomanacions s'articulen al voltant de quatre eixos principals:

1) Proveïr de major suport al Pacte d'Alcaldes per fer saber els esforços de les autoritats locals, encoratjant-los i atraient més signataris. Els Membres del Club de Pacte també recomanen millorar les sinèrgies entre els Plans d'Acció d'Energia Sostenible del Pacte d'Alcaldes i els plans d'acció nacional, per tal d'incrementar l'eficiència de la tasca de les autoritats locals.
 
2) Transferir els ingressos generats per l'Esquema de Negocis d'Emissió Europea (profits aconseguits a través de subhastes públiques) per impulsar els programes de protecció climàtica. Implementar la reforma de l'ETS adoptada pel Parlament Europeu i adaptar el sistema als objectius del 2030.
 
3) Donar suport a una Unió Energètica forta, que seria construïda en cooperació amb autoritats locals, amb l'ànim d'incrementar la seguretat energètica gràcies a les energies renovables i l'eficiència energètica.
 
4) Traduïr l'acord global sobre canvi climàtic a la legislació nacional. Els membres dels Clubs de Pacte trucaran als seus governs nacionals perquè es mostri una encara major ambició envers la protecció climàtica i proveïr a les autoritats locals d'accès de fonts de finançament com el Fons Verd Climàtic, l' Ajuda al Medi Ambient Global i el Fons d'Adaptació.