La Diputació de Barcelona proposa consells d'estalvi d'aigua
El 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, la Diputació va treballar en el foment i el sosteniment de l'estalvi d'aigua per tal de sensibilitzar a la ciutadana envers la gestió de l'aigua com a bé patrimonial que és vida i contribueix a la productivitat econòmica i al benestar social.
 
Precisament avui fa una setmana i coincidint amb el Dia Mundial del Consumidor, el passat 15 de març, la Diputació de Barcelona va posar en marxa una campanya de comunicació conjunta de tots els ens locals integrats a la Xarxa Local de Consum centrada en l'estalvi en les factures dels principals subministres bàsics a la llar, entre els quals, l'aigua.
 
Dins del marc de la campanya, la corporació ha elaborat un desplegable divulgatiu que recull 10 accions per reduir el consum i la factura d'aigua. També es recomanen un seguit d'accions per fer estalviar aigua sense perdre confort com ara posar un aerador al cabal de les aixetes, i així aconseguir fins a uns 70 euros d'estalvi a l'any.
 
L'opuscle també explica com entendre la factura de l'aigua. Sobre un model tipus de factura, es pot veure els tipus de quota de serveis, s'especifiquen quin són els cànons per trams i que també es cobren les taxes de clavegueram i de residus, a més del 10 % d'IVA.
 
Les UMIC, les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona que fan una itinerància mensual o bimensual pels 240 ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Consum per atendre gratuïtament totes les consultes i reclamacions dels consumidors, també facilitaran tot aquest material de la campanya i donaran consells sobre com estalviar en les factures d'aigua, llum o gas.