Lieja mostra ambició en ser una de les primeres en comprometre's
El Pacte dels Alcaldes ha donat un pas endavant en definir els seus objectius, alineats amb els de la UE. Les autoritats locals signants s'han compromès a reduir les emissions de CO2 (o els GEH quan sigui possible) en un 40% de cara al 2030, augmentant també la seva capacitat de recuperació mitjançant l'adaptació als impactes del canvi climàtic.
 
Més de 40 ciutats pioneres ja s'han compromès amb aquests nous objectius. D'entre ells, la ciutat belga de Lieja està disposada a desenvolupar un Pla d'Energia Sostenible i d'Acció Ambiental (SECAP) estructurat al voltant dels mateixos cinc eixos en els que es basa el seu PAES, que són:
 
  • Millorar el coneixement sobre l'evolució dels impactes energètics i climàtics de la ciutat en tots els seus components.
  • Implementar canvis profunds en la política de transport i la mobilitat.
  • Reduir l'impacte climàtic de les operacions de les autoritats locals
  • Donar suport als ciutadans en l'adopció de mesures per lluitar contra el canvi climàtic i les conseqüents desigualtats socials.
  • Dinamitzar per aconseguir acceptació social.
 
Pel que fa a les qüestions d'adaptació, Lieja ha iniciat la identificació de les polítiques locals que necessiten ser reforçades gràcies a l'Agència Regional d'Aire i Clima (Valònia). L'ajuntament ja ha integrat els coeficients de permeabilitat i biodiversitat en el pla urbanístic.
 
Marc Schilts, expert medioambiental, ens explica més sobre l'ambició i l'estratègia de Lieja:
 
"Ara mateix seria massa ambiciós pretendre tenir emissions cero degut al conjunt de components socioeconòmics que no només haurien de compartir aquest objectiu, sinó que també s'hi haurien de comprometre i ser-ne part activa per tal d'assegurar-ne la continuïtat a llarg termini. Cal tenir en compte també que a Bèlgica tenim un percentatge altíssim de cases antigues, així com una situació actual de la mobilitat i la pobresa, que provoquen que tinguem grans limitacions a nivell local. No obstant això, és realista superar el 50% d'estalvi energètic i intentar apropar-nos al 80% de cara al 2050".

*A text from 'the Covenant of Mayors'