ESPAI ELECTES

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha creat un espai dedicat als representants municipals d'elecció pública per promoure la formació, la informació i l'intercanvi de coneixements en matèria de seguretat pública. Aquest espai també vol organitzar activitats de debat i de divulgació sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya.Aquest nou projecte es basa en tres àmbits principals, amb diferents subapartats cadascun:
 
     1. Enllaços: espai on estar al dia de l'actualitat relacionada amb la seguretat i les emergències a Catalunya
  • Legislació: accés directe a disposicions en matèria de seguretat pública, organitzades per àrees temàtiques.
  • Directori de xarxes socials: butlletí de xarxes socials relacionades amb les polítiques públiques de col·laboració i el conjunt d'actors implicats amb el sistema de seguretat pública.
  • Webs de seguretat i emergències: recull de webs dels diferents actors implicats en la cooperació, la col·laboració, la lleialtat institucional i l'auxili mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis públics amb responsabilitat en l'àmbit de la seguretat.
  • Eines d'interès: apartat d'accés als instruments de planificació i coordinació que han de garantir un sistema de seguretat més eficaç i eficient per a Catalunya.
  • Aplicacions de seguretat (app): accés a les aplicacions mòbils que poden permetre una comunicació immediata i més àgil entre la ciutadania i els cossos de seguretat, a més d'informació ràpida per actuar en casos d'emergència.
     2. Àrea formativa: Àmbit dedicat a la formació, la difusió i la divulgació del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya. Hi podeu trobar recursos i activitats formatives classificats per temes i nivells
  • Fitxes resum: Fitxes descarregables en format PDF, amb informació bàsica i concisa sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya.
  • Pessics de formació: En aquest apartat hi ha unitats de coneixement que us permetran adquirir competències bàsiques sobre el sistema de seguretat i emergències de Catalunya.
  • Trobades temàtiques: Espai de treball virtual o presencial d'identitat temàtica per divulgar coneixements, comunicar aprenentatges, debatre sobre temes d'interès comú i fer reflexions compartides, estructurades i limitades en el temps.
  • Unitats de coneixement: Són coneixements que permeten aprofundir en temàtiques concretes i adquirir coneixements específics en poc temps.
     3. Pàgines viscudes: Àmbit basat en la compartició de coneixement, experiències, , casos o esdeveniments reals de diferents situacions de seguretat o d'emergències ocorregudes en d’altres municipis, explicats per altres electes
  • Fòrum d'intercanvi d'experiències: fòrum obert entre càrrecs electes per compartir experiències, reflexionar sobre temes d'interès comú i aprofundir en el coneixement i l'expertesa dels participants en qüestions de seguretat o emergències.
  • Vídeos: Recull de vídeos que expliquen les vivències o experiències municipals en prevenció, planificació, intervenció, informació o recuperació davant d’un esdeveniment o situació de seguretat o d’emergència
  • Articles: Recull d’articles en que la narració i anàlisi de que ha ocorregut durant la fase de planificació o l’emergència ens permet un coneixement mes profund de les diferents situacions de perill.
  • Conferències: Idees i debats sobre el sistema de seguretat públic basats en la cultura de la col·laboració i la coresponsabilitat, a través de vídeos, xats, resums gràfics, converses a distancia., etc.