Malmö i Múrcia, signants del Pacte dels Alcaldes, premiades per la seva política de mobilitat
Malmö, ciutat sueca del Pacte dels Alcaldes, va guanyar el quart premi dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (SUMP), alhora que Murcia, també signant del Pacte dels Alcaldes, aconseguí el Premi de la Setmana Europea de la Mobilitat durant la cerimònia realitzada el 20 d'abril a Brussel·les. 
 
El jurat va quedar particularment impressionat pel procés del pla integrat de Malmö, centrat en la creació de xarxes eficients i multi-modals i en factors econòmics i socials. El municipi ha estat millorant l'accessibilitat per a diferent grups socials i també ha desenvolupat una clara i consistent política de transport urbà, creant un nou tramvia així com un sistema d'autobusos híbrids. 
Malmö va signar el Pacte dels Alcaldes al 2008, comprometent-se a reduir en un 40% les emissions de CO2 per al 2020. D'acord amb el seu Inventari d'Emissions, al 2009 el transport era responsable de quasi la meitat de gasos d'efecte hivernacle produïts al territori! Definitivament va valdre la pena l'esforç!
 
Múrcia es va centrar exitosament en la coexistència de conductors, vianants i ciclistes. Les accions principals van incloure una aproximació innovadora cap a la e-mobilitat (e-bikes i e-scooters) i solucions pràctiques com cursos de conducció eficient, crear espais per deixar les bicicletes dins els autobusos, permetre l'entrada de bicicletes plegables als autobusos, obrir el carril bus als ciclistes i ampliar les zones de pàrquing de pagament. 
 
*A text from the Covenant of Mayors