BASES Sopa Lletres juny 2016
Nom

Cognoms 

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon de contacte
BASES PARTICIPACIÓ SOPA DE LLETRES D'ALCALDES.EU

Objecte
El concurs o participació cultural "Sopa de Lletres d'alcaldes.eu" consisteix en enviar la solució correcte del passatemps, localitzant les paraules de la graella, d'acord amb les definicions presentades.

L'esperit del concurs és conèixer els diferents aspectes i àmbits relacionats amb la gestió municipal i el món local, per tal de compartir la inquietud per la nostra cultura i la vida del municipalisme català.

Termini
El plaç per a enviar les respostes és fins el 24 de juny de 2016.

Forma de participació

Després de resoldre la Sopa de Lletres d'alcaldes.eu que es proposen, els participants hauran de:

-Bé, enviar una fotografía de la Sopa de Lletres on es vegi amb claredat la localització dels mots a participacio@alcaldes.eu, referint en el cos del mail els mots localitzats, el nom i cognoms del participant, l'adreça electrònica, un telèfon de contacte i el municipi al que pertany.


-O bé, dipositar aquest full, completant les respostes i omplint les dades de contacte, a l’urna els dies 1 o 3 de juny, durant els Esmorzars d'alcaldes.eu.

La inscripció al concurs és gratuïta i la participació al mateix suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa al resultat del concurs.

Característiques del concurs
-Els responsables del concurs tindran la facultat de rebutjar les imatges i respostes rebudes que no siguin del tot correctes o consideri que les respostes no se senyalen de forma clara.
-Totes les respostes presentades al concurs d'acord amb les condicions d'aquestes bases podran optar al primer i únic premi.
-La plataforma digital alcaldes.eu farà menció del guanyador del concurs en la seva pàgina i a través de les xarxes socials, al llarg de l'última setmana de juny 2016.

Premi
El premi consisteix en un val per una nit per a dos persones en règim d'allotjament i esmorzar en un dels exclusius hotels del Grup URH (www.urh-hoteliers.com). Vàlid per una nit (de dilluns a diumenge), subjecte a disponibilitat. Entregar tiquet al check in a l'hotel. Contacte directe amb el director/a de l'hotel. Resguard vàlid fins el 31/12/2016. Per gentilesa de


Condicions de participació
Pot participar al concurs qualsevol persona física amb domicili a l'àmbit territorial de Catalunya que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació d'aquest concurs. Aquesta norma, afecta, entre altres, els empleats d'alcaldes.eu. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s'escau.

En cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

El participant ha de ser subscriptor de la capçalera alcaldes.eu. En cas de no ser-ho, al participar, la publicació digital s'encarregarà de subscriure'l.

Sorteig i selecció del guanyador
La selecció del guanyador es farà a mode de sorteig, davant de notari l'última setmana de juny.

Alcaldes.eu publicarà el nom de guanyador durant els set dies següents a la notificació, per mitjà de correu electrònic, a la persona guanyadora. El participant guanyador té l'obligació de posar-se en contacte amb els responsables del concurs mitjançant correu electrònic per a recollir el premi.

Les dades personals s'emparen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a la web alcaldes.eu.

Alcaldes.eu és una capçalera registrada de Presston Comunicació Int.

1 de juny de 2016