Crida LIFE 2016 per a propostes: Una oportunitat per finançar les teves accions climàtiques i mediambientals
La Comissió Europea convida les entitats registrades a la Unió Europea a presentar propostes per a la "Crida per a propostes del 2016 per a les Subvencions d'Activitats LIFE". La crida avarca propostes per a ambdós subprogrames LIFE: els de Mediambient i els d'Acció Climàtica
 
Els aplicants podran classificar-se en tres tipus de beneficiaris:
  1. Cossos públics.
  2. Organitzacions comercials privades.
  3. Organitzacions privades sense ànim de lucre (incloent ONGs). 
Depenent del subprograma, la crida cobrirà subvencions per a activitats de Projectes "tradicionals", Projectes de preparació, Projectes integrats i Projectes d'Assistència Tècnica. Els Projectes "tradicionals" poden ser demostracions de bones pràctiques o projectes pilot, informatius, de conscienciació i de difusió. 
 
Els aplicants han d'emprar els packs d'aplicació LIFE 2016 (en anglès) per a les seves propostes. Cada pack d'aplicació conté descripcions exactes envers l'elegibilitat, els procediments, els nivells de cofinançament i altres detalls rellevants. Poden ser descarregats aquí.

La crida està oberta fins al septmebre de 2016

*A text from the Covenant of Mayors.