Inversió en energia sostenible a les autoritats europees locals - Resultats de l'enquesta del Pacte dels Alcaldes
L'Oficina del Pacte dels Alcaldes ha realitzat recentment una enquesta sobre inversions en energia sostenible a les autoritats europees locals, convidant als signants del Pacte i als Coordinadors a contribuir. L'enquesta se centra en els plans i barreres per accedir a finançament així com en futur projectes d'inversió.
 
Ara ja pots veure a l'informe específic els resultats de l'enquesta, en la que han participat 555 autoritats locals
L'enllumenat públic és el camp d'inversió més comú. Quasi un terç dels enquestats van expressar la seva intenció de desenvolupar projectes d'enllumenat públic. Junt amb l'eficiència energètica i les inversions en energia renovable a edificis municipals, representen un 63% dels plans d'inversió declarats pels enquestats. 
 
En quant a les barreres percebudes per a la inversió en energia sostenible, d'acord amb l'enquesta, el desenvolupament de projectes està principalment obstaculitzat per la manca de fons, la manca de capacitat i les limitacions del context polític i normatiu. 
 
Descobreix 7 solucions financeres per als teus projectes financers en aquesta presentació.
 *A text from the Covenant of Mayors.