Presenta’t als Premis Mediterranis d’Adaptació al Canvi Climàtic
L’Agència Francesa pel Clima i la Gestió Energètica (ADEME) i els seus socis, han engegat la primera edició dels Premis Mediterranis d’Adaptació al Canvi Climàtic - una competició per a desenvolupar i mostrar solucions envers l’adaptació al canvi climàtic al Mediterrani. Els socis d’ADEME són l’Associació NAcional d’Agències per a la Conservació Energètica (MEDENER), la Unió pel Mediterrani, la Comissió Mediterrània de Ciutats i Governs Locals Units, el Plan Bleu (Pla Blau) i el grup expert en canvi climàtic MedECC.

La crida per a participants roman oberta per a autoritats locals i regionals, agències públiques, universitats i ONGs associades amb actors públics locals que implementin accions i projectes relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic en l’àrea bio-climàtica mediterrània. Els projectes eligibles per als Premis Mediterranis d’Adaptació al Canvi Climàtic s’hauran de centrar en algun dels següents temes:
  • Desenvolupament urbà, construccions i infraestructures
  • Recurssos naturals i ecosistemes
  • Mètodes de concepció i implementació de polítiques públiques
La data límit per participar serà el 16 de septembre del 2016. La gala de premis tindrà lloc durant la Conferència de la ONU 2016 sobre el Canvi Climàtic el novembre de 2016 a Marrakech.

Per a més informació sobre els Premis Mediterranis d’Adaptació al Canvi Climàtic i el procès d’aplicació, vegi aquí.

Un resum complert de tota la informació rellevant es dóna en aquest cartell.

*A text from the Covenant of Mayors.