Convocatòries d'ajuts i subvencions d'interès publicades des del 3 d'agost per als ens locals
Des del 3 d'agost que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicat diferents resolucions sobre ajuts i subvencions destinades als ens locals. A continuació us donem els detalls.
 
- RESOLUCIÓ TES/1899/2016, de 22 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017, i les seves bases reguladores. Més informació
 
- RESOLUCIÓ TSF/1901/2016, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l'any 2016. Més informació
 
- Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. Més informació