La Diputació de Barcelona desenvolupa eines i una metodologia específica per als Plans d'Acció del Pacte
La Diputació de Barcelona - Coordinadora del Pacte dels Alcaldes - ha desenvolupat una metodologia específica per donar suport a l'elaboració dels Plans d'Acció Climàtica i d'Energia Sostenible així com varies eines per millorar el càlcul d'emissions, les avaluacions envers la vulnerabilitat del canvi climàtic i per ajudar a fer encaixar el funcionament online dels Plans. 
 
La metodologia estableix quins han de ser els continguts mínims per a un Pla d'Acció Climàtica i d'Energia Sostenible i defineix com s'ha d'estructurar la informació. L'objectiu de la metodologia és proveir a tots els signants del Pacte de la província de Barcelona un patró comú. Aquesta metodologia pot descarregar-se aquí.
 
A part de la metodologia, s'han creat diferents eines per ajudar als signants a desenvolupar un Pla d'Acció Climàtica i d'Energia Sostenible:
  • Plantilles d'Excel per gestionar informació sobre consum energètic i d'aigua del municipi - personalitzades a cada municipi.
  • Una eina específica per comparar el consum energètic dels edificis municipals, proveint suport durant les visites d'avaluació energètica de les instal·lacions municipals (descarregar)
  • Un arxiu Excel amb un inventari d'emissions del municipi des del 2005. Inclou també una plantilla específica per afegir els plans de mitigació. Els fulls d'aquest Excel són sumaris sobre els Plans d'Acció. Estaran personalitzats per a cada municipi (no descarregable).
  • Llista d'accions contra el canvi climàtic (descarregar) i un Excel de suport a la selecció d'accions (descarregar).
  • Una eina d'Excel específica per tal de dur a terme una Avaluació Simplificada de la Vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic (ASVICC). Aquesta eina inclou informació recollida a cada municipi de la província en el que s'hagin vist impactes envers el canvi climàtic. Es basarà en que els municipis responguin a una enquesta per tal de tenir informació més precisa. Un cop es respongui l'enquesta, l'eina mostra els nivells de vulnerabilitat del municipi davant diferents amenaces climàtiques. Òbviament serà una primera aproximació: quan es conclogui el Pla d'Acció, es durà a terme una avaluació més acurada. L'Excel pot trobar-se a la pàgina següent.
  • Una plantilla Excel per introduir accions d'adaptació. Hi ha un full equivalent a la plantilla online d'accions d'adaptació al canvi climàtic. 
Totes aquestes eines seran publicades regularment per tal d'introduir nova informació i per adaptar-se als requisits del Pacte dels Alcaldes. 
Per a més informació, pot posar-se en contacte amb la Diputació de Barcelona al mail: ot.ccs@diba.cat.

*A text from the Convenant of Mayors.