Curs del Pacte dels Alcaldes sobre finançament: crida als interessats
L'oficina del Pacte dels Alcaldes està organitzant un curs de dos dies sobre el finançament de projectes locals de desenvolupament sostenible. El curs està dirigit als representants de les ciutats signants del Pacte dels Alcaldes que estiguin treballant en el desenvolupament d'algun projecte.
 
Al participants seleccionats se'ls demanarà que presentin un projecte en el que la seva ciutat estigui treballant. Aquest curs de caire interactiu se centrarà en els reptes específics als que les autoritats locals fan front quan desenvolupen els seus projectes i busquen finançament extern.
L'objectiu final del curs és dotar als participants d'habilitats per desenvolupar projectes amb èxit, per tal de permetre'ls aconseguir finançament pels seus projectes. Els projectes que es presentin haurien de trobar-se preferiblement en una fase "madura" del seu desenvolupament, acompanyats de totes les dades rellevants disponibles.
 
Aquest curs està recomanat especialment a les ciutats que estiguin optant a programes de finançament de la UE que fomentin la inclusió de fons de finançament suplementari com a part del projecte (Horizon 2020 Smart Cities, Horizon 2020 Nature-Based solutions, programa LIFE, etc.), però totes les ciutats interessades estan convidades a presentar-se!
 
El curs està provisionalment programat per realitzar-se els dies 28 i 29 de novembre a Brussel·les. El Pacte dels Alcaldes s'encarregarà de reemborsar als participants seleccionats part dels costos, arribant als 400€ per ciutat participant. 
  • Com participar: les ciutats interessades hauran d'omplir el formulari de participació (descarregar aquí) i enviar-lo a Anja de Cunto (anja.decunto@eurocities.eu) abans del 17 d'octubre. 
Deu ciutats seran seleccionades per formar part del curs en base a la qualitat de les seves propostes.