Fomentar l'Economia Social i Solidària des dels ajuntaments