Incrementa la valoració de la tasca municipal


L’ACM ha fet públic la tercera onada de l’Observatori de Política Municipal que analitza quines són les principals valoracions de la ciutadania respecte la tasca municipal que fan els ajuntaments.
 
A partir de 1.200 enquestes realitzades a tot Catalunya, l’Observatori de Política Municipal pregunta a la ciutadania catalana aspectes com la valoració de la tasca municipal, quines són les demandes o problemàtiques més comuns o quin és el grau de confiança vers l’Ajuntament i el seu alcalde o alcaldessa. Com a dada destacada, puja considerablement la valoració de la tasca del govern municipal amb un 6,11 el 2016, mentre que al 2015 era del 5.64.
 

El grau de confiança vers l’Ajuntament també puja. Mentre al 2015 era del 43.7%, el 2016 la confiança ha incrementat fins al 47.8%. Pel que fa les principals demanades dels ciutadans vers el seu municipi, la prioritat és la neteja de carrers, el manteniment i la seguretat ciutadana. Per contra, les principals problemàtiques detectades són les mesures per afavorir la creació de treball, el funcionament dels serveis sanitaris i disposar d’habitatge a preus assequibles per a joves.
 

Pel que fa a la valoració de la tasca del govern municipal, ha incrementat fins al 6.11 punts, mentre que al 2015 eral de 5.64. En el cas de la confiança amb el seu ajuntament es situa al 47,8% als que tenen molta o bastanta confiança.
 
Una dada significativa és que el 56% dels ciutadans considera que els ajuntaments són l’administració que més a ajudat a les persones i famílies amb dificultats. Una dada que situa al govern català al 18.1% i el govern espanyol al 7.1%. Així mateix, un 77.4% considera que els ajuntaments fan molts esforços econòmics per donar resposta a les seves demandes.
 
Un últim bloc analitza la gestió que duen a terme els polítics. En aquest cas, un 59% de la ciutadania considera que la gran majoria dels polítics són persones honestes i un 56% té un grau elevat de confiança amb el seu alcalde.