El Corredor Mediterrani: Quin paper juguen els municipis?

El Corredor Mediterrani: Quin paper juguen els municipis?