El Pacte dels Alcaldes es globalitza: fites i èxits
El Pacte dels Alcaldes va crear-se el 2008 a Europa amb la intenció de reunir governs locals compromesos voluntàriament per aconseguir i expandir els objectius energètics i climàtics de la UE. 
 
La iniciativa no només va introduir la primera aproximació bottom-up d'aquesta mena a l'acció climàtica i energètica, sinó que  va triomfar ràpidament més enllà de les expectatives inicials.
 
La iniciativa reuneix actualment més de 7000 autoritats locals i regionals de més de 57 països, dibuixant les fortaleses d'un moviment mundial de varis clients amb un suport tècnic i metodològic ofert per oficines especialitzades.
 
El Pacte dels Alcaldes Global - que es crearà l'1 de gener del 2017 - capitalitzarà l'experiència adquirida durant els últims vuit anys a Europa i arreu, i aprofitarà els factors que han estat clau en l'èxit de la iniciativa: la seva governança bottom-up, el seu model de cooperació multinivell i el seu marc d'acció contextual.
 
Descobreix la història d'èxit completa del Pacte dels Alcaldes, i la seva progressiva expansió global, a través de la nova web "el Pacte dels Alcaldes globalitzant-se"!

*A text from the Covenant of Mayors.