La Xarxa per la Sobirania Energètica planteja una transició en el model energètic


Reaccions a l’Esmorzar d’Alcaldes.eu sobre Pobresa Energètica Com ja hem informat, el passat 21 de desembre va tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat l’esmorzar-col·loqui “Pobresa Energètica: l’Impuls del Baix Llobregat”. La qüestió es va mostrar tan rellevant com controvertida, vista la quantitat de torns de paraula sol·licitats. Igualment, va quedar clar que es tracta d’una qüestió que requereix una aproximació transversal per part de tots els actors implicats: administracions, empreses, consumidors i organitzacions del tercer sector.
“En absència d’un mecanisme transparent i honest de fixació de preus” no es possible “considerar legítim el deute de les famílies” i recorda que el problema “ens afecta a tots” i “té conseqüències greus sobre les vides” de les famílies (...). És per això que mentre no hi hagi un canvi de marc legislatiu es reclama a l’oligopoli elèctric que es faci càrrec del cost de la pobresa energètica”.
En aquest sentit, la Xarxa per la Sobirania Energètica (www.xse.cat), que va assistir al col·loqui, ha fet arribar a Alcaldes.eu una sèrie de reflexions que ens sembla molt oportú reproduir en tant que complementàries de tot el que ja s’ha documentat.

La representant de la Xarxa, Lourdes Berdié, defèn que la llista de causes de la pobresa energètica que es van explicar durant l’esmorzar és incomplerta i que cal afegir-ne una. I es que si bé se’n van definir tres factors: a) la insuficiència de rendes; b) el sistema tarifari i el cost dels subministres; i c) l’edificació, la llar i l’habitatge, Berdié n’afegeix un quart: “el canvi de marc legislatiu del sector elèctric del 1997, que va liberalitzar el mercat, i en el qual l’electricitat va passar de ser un servei púbic a un ‘servicio de interés económico general’”.

Igualment, la representant de de la Xarxa creu “qüestionable” que s’estigui pagant “un preu just” per l’electricitat, tant pel que fa a “la part regulada com a la part del mercat”, tota vegada que, com demostra un informe de l’Observatori del Deute en la Globalització “el preu de la part del mercat es defineix en base a la central més cara que entra en funcionament i que genera el que s’anomena ‘windfall profits’ o ‘beneficis caiguts del cel’”, ha dit.

Igualment assegura que “en absència d’un mecanisme transparent i honest de fixació de preus” no es possible “considerar legítim el deute de les famílies” i recorda que el problema “ens afecta a tots” i “té conseqüències greus sobre les vides” de les famílies (...). És per això que mentre no hi hagi un canvi de marc legislatiu es reclama a l’oligopoli elèctric que es faci càrrec del cost de la pobresa energètica”.

En darrer lloc, la Xarxa proposa una “transició de model energètic” que avanci “cap a un model distribuït amb [energies] renovables de petita escala que permeti la localització, democratització i tractament directe del problema de la pobresa energètica”, afegint que la lluita contra aquesta xacra hauria “d’emmarcar-se en un pla de transició energètica integral del municipi”.