Els xipriotes signants del pacte estan en camí de superar els objectius pel 2020!

Una nova anàlisi de l'Agència Energètica de Xipre ha mostrat que  els signants del Pacte a Xipre estan en camí de superar els seus compromisos de reducció de CO2 pel 2020.
 
Els resultats de les ciutats signants del Pacte a Xipre recollits per l'Agència Energètica de Xipre destaquen el progres fet pels 22 signants, els Plans d'Acció d'Energia Sostenible dels quals van ser aprovats pel Centre de Recerca de la Comissió Europea. En els seus Inventaris d'Emissions, aquests 22 signants xipriotes van comprometre's a reduir un 27% les seves emissions de cares al 2020 en comparació al 2009.
 
Tanmateix, les troballes de l'Agència Energètica de Xipre revelen que gràcies al substancial progrés plasmat en els informes del 2015, aquestes ciutats xipriotes signants estan en vies de reduir les emissions de CO2 en un 35% pel 2020! En termes absoluts, aquest percentatge es tradueix en una caiguda de 2,2 milions de tones de CO2. 
 
Les reduccions de CO2 pel 2020 es basen en estalvis energètics estimats de 2 milions de MWh, així com un increment de la difusió d'energies renovables, que es preveu sigui de 90000 MWh el 2020.

En total, les ciutats signants de Xipre reduiran el consum energètic en un 29% el 2020, en comparació amb el 2009. Només entre el 2009 i el 2015, aquestes ciutats ja han aconseguit reduir el consum en un 21%, superant l'objectiu EU 2020 abans del previst!
 
Hi ha varis factors respecte aquests esdeveniments encoratjadors a Xipre: més enllà de l'impacte de la crisi financera i la consegüent baixada de l'activitat comercial, les accions implementades pels signants juguen un rol clau, com la introducció de nous sistemes públics de transport, mesures d'eficiència energètica i energies renovables als habitatges, sistemes d'enllumenat públic més eficient o campanyes pedagògiques.
 
Tot i això, l'anàlisi de l'Agència Energètica de Xipre també destaca algunes barreres a les que les ciutats signants estan fent front a l'hora d'implementar els seus Plans Energètics. Les limitades competències de les autoritats locals xipriotes, els recursos financers limitats, l'accés insuficient als fons europeus degut al petit volum dels projectes, així com les limitacions en les capacitats tècniques i de formació són destacades pels signants com a principals barreres per a la implementació dels seus Plans Energètics.
  • Trobi aquí més informació sobre les Ciutats xipriotes Signants del Pacte.
  • Trobi aquí més informació sobre el treball de l'Agència energètica de Xipre. 

*A text from the Covenant of Mayors.