CURS
DESIGN THINKING I CANVAS EN LA GESTIÓ PÚBLICA

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La gestió pública ha d’afrontar reptes contemporanis com els derivats de la modernització tecnològica en molts àmbits de la vida dels ciutadans, de la recent normativa en transparència del sector públic, de la creixent desconfiança pública envers l’administració, de la pròpia complexitat dels problemes socials, de la incertesa institucional, etc.
El design thinking és un conjunt d’enfocaments i d’eines que han de permetre als governs trobar solucions imaginatives i innovadores als problemes que se li plantegen. Des d’una aproximació centrada explícitament en el ciutadà cerca solucions als problemes mitjançant un procés interactiu de millora donant la veu als usuaris i apoderant-los en modelar la presa de decisions. El curs combinarà la presentació de les eines innovadores i de creativitat amb la pràctica de casos pràctics.
 

PROGRAMA

Introducció: la innovació en la gestió pública · Design thinking · Fase d’inspiració: a) etapa preliminar (identificació del problema, recerca exploratòria i recerca de dades) i b) etapa avançada (mapa d’stakeholders, mapa del viatge de l’usuari) · Fase d’Ideació: tècniques de creativitat: scamper, etc.; prototipatge · Fase d'Implementació: generació del model de negoci, canvas · Cas pràctic.

LLOC DE REALITZACIÓ

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · Barcelona
Tel. 932 414 122
formacio@colpis.cat


Inscripcions a través de la web www.colpis.cat
Data límit de matriculació: fins al 30 de gener 

DOCENT |
Jordi Mas i Castellà.
Doctor en Ciències Biològiques, Universitat de Barcelona (UB). MBA ESADE Business School. Professor associat, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Regidor Hisenda i Innovació Pública, Ajuntament de Sitges.