Instruments financers per a projectes energètics locals
A finals del 2016, l'Oficina del Pacte dels Alcaldes va organitzar un workshop de dos dies sobre finançament de projectes energètics. La pràctica va estar dissenyada per promoure el diàleg i les oportunitats d'aprendre entre deu ciutats participants i experts en finances.
 
A través de diferents taules rodones, grups de debat i presentacions, els representants de les ciutats van tenir la oportunitat d'aprendre a usar els coneixements teorètics dels experts per a les seves pròpies idees, al prendre consciència dels reptes i les possibilitats de les seves ciutats. 
 
Finalment, els participants van ser convidats a compartir punts de vista sobre el rol que iniciatives com el Pacte dels Alcaldes poden tenir al ajudar les ciutats a millorar el seu accés a fonts de finançament a través de fons i programes de finançament europeus. 
 
Descarregui les presentacions de l'esdeveniment:
*A text from the Covenant of Mayors.