El suport financer per a la contractació pública de solucions innovadores d'eficiència energètica
La contractació pública de la innovació és un instrument poderós, que permet que el sector públic faci un millor ús del seu poder adquisitiu per comprar exactament aquelles solucions que satisfacin les seves necessitats, sovint d'una qualitat superior i amb un cost menor. EASME proporciona el suport financer per ajudar als compradors públics a superar els costos majors inicials percebuts de les solucions adquirides, i els esforços addicionals necessaris per fer participar en una contractació pública del procés d'innovació.
 
Ets un organisme públic a nivell local, regional o nacional i interessat en l'adquisició de solucions d'energia més eficients i innovadores per als productes i/o serveis, i/o edificis? Estàs disposat a fer un esforç addicional per a la compra d'aquestes solucions que satisfacin les teves necessitats exactament?
 
 
EASME proporciona suport financer per a la contractació pública de solucions innovadores per a l'eficiència energètica (PPI), en les trucades d’eficiència energètica en el H2020, que cobreix el 35% dels costos d'aprovisionament. Comprovi els detalls al Portal participant H2020.
 
Dóni l'exemple i utilitzi aquest instrument innovador per a les seves properes activitats d'adquisició!
 
Li agradaria obtenir alguna orientació sobre com preparar i presentar una proposta de PPI, si us plau vegi la gravació del seminari organitzat per EASME al març.
 
*A text from the 'Covenant of Mayors'