Enfocament integrat de l'energia sostenible de Montaione, ciutat signant del Pacte
L'economia local es basa majoritàriament en el turisme rural - Montaione és el tercer municipi més visitat de la província de Florència - l'agricultura, la manufactura i la indústria. L'administració local pren especial atenció a la sostenibilitat energètica, ja que considera que la conservació de la zona i el paisatge és la clau del desenvolupament sostenible.
 
El municipi ha pres la decisió de desenvolupar una estratègia integrada que li ha permès obtenir els certificats ISO 14001, ISO 500001 i el Premi Europeu d'Energia d'Or. Les activitats i millores fetes a cadascun d'aquests sistemes estan integrades a través d'un intercanvi d'informació un-per-un amb els altres, permetent el desenvolupament del sistema de gestió global integrada. 
 
Aquest pla integral ajuda Montaione a preveure i avaluar els impactes del clima en els recursos locals, el sistema d'aigües, les infraestructures i els serveis. Aquesta experiència en planificació i programació, gestionada a través de processos participatius, ha demostrat ser eficient i ha posat el focus sobre temes cabdals amb recursos com l'aigua i l'energia, i ha ajudat a identificar solucions que han esdevingut bones pràctiques energètiques.
 
Montaione s'ha compromès a aconseguir una reducció d'emissions de CO2 del 27% de cares al 2020 com a membre del Pacte dels Alcaldes. 
  • Vegi el perfil de la ciutat signant i el seu pla d'acció aquí!
*A text from the Covenant of Mayors.