De la visió política al desenvolupament de projectes: resultats d'un taller del Pacte dels Alcaldes
En el marc del Fòrum Mediambiental EUROCITIES que va dur-se a terme a Antwerp del 15 al 17 de març del 2017 sota el tema de "Transició energètica a les ciutats", l'oficina del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia va organitzar un taller de construcció de capacitats amb el títol: "De la visió política al desenvolupament de projectes: implementant plans a llarg termini a les ciutats".
 
La primera sessió va ser una taula rodona basada en la pregunta: "Quina governança cal per a la planificació energètica eficient a llarg termini a les ciutats?"
 
Jørgen Abildgaard, de Copenhaguen, va emfatitzar la importància de les inversions per aconseguir l'objectiu dels 1,5 graus, particularment en infraestructures: "Cada cop que la ciutat de Copenhaguen gasta un milió d'euros en projectes de desenvolupament urbà, els ciutadans reben una inversió 100 cops major". 
 
La ciutat de Frankfurt ha establert un seguit de plans ambiciosos per comprometre's a reduir les emissions de CO2 a la meitat de cares al 2030 i fer servir únicament fonts d'energia renovable de cares al 2050, aconseguint la neutralitat energètica. "Mentre que el sector de la indústria només se li assigna un 10% d'estalvi energètic degut a les seves majors necessitats i el diferent tipus de càlcul que se li aplica, l'esquerda entre aquesta assignació i el consum real s'aborda a través d'una iniciativa anomenada la xarxa d'eficiència energètica. A través d'aquesta iniciativa, la ciutat entra en un contracte amb 9 SMEs per reduir les seves emissions un 6% al 2019", explicat per Paul Fray, de l'ajuntament de Frankfurt.
 
La segona sessió va consistir en taules rodones centrades en la pregunta: "Quins instruments per implementar els teus plans energètics a llarg termini?".
  • Llegeixi el text sencer del resum d'aquest taller aquí

*A text from the Covenant of Mayors