S’aprova un conveni per designar docents dels ens locals
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat un conveni tipus a formalitzar amb aquells ens locals que vulguin proposar, d’entre els seus empleats públics, docents de les accions formatives que organitzem.
 
Un elevat nombre dels més de 1.500 docents amb els que s’imparteixen accions formatives provenen del món local. Secretaris, interventors, caporals, treballadors socials, arquitectes... aporten el seu bagatge i experiència pràctica a la formació
 
L’objectiu és que l’any 2018 estiguin signats els convenis amb tots els ens locals barcelonins que ja aporten docents al desenvolupament de les accions formatives organitzades per la corporació. I que puguin proposar-ne d’altres: diferents entitats s’han ofert a facilitar d’entre els seus empleats, especialistes de reconeguda competència que manifesten la voluntat de col·laborar en determinades accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona.
 
D’entre les obligacions de les parts que inclou el conveni, destaquem: