L'FMC dóna a conèixer els criteris, les restriccions i les recomanacions en les instal·lacions tècniques de serveis municipals
En una nova acció formativa de la Federació de Municipis de Catalunya, que s'ha desenvolupat els dies 6, 8, 13, 15, 20 i 22 de juny, s'ha informat de les noves normatives de les instal·lacions i el seu registre en l’àmbit de l’administració 
 
En aquest sentit, s'ha incidit i s'han descrit els els aspectes tècnics singulars de cada tipus d‘instal·lació per redactar projectes o memòries i redactar plecs amb criteris de valoració adequats, que tinguin en compte la qualitat del treball i la seva sostenibilitat econòmica.
 
El ritme de creixement dels serveis públics implica incorporar l’eficiència tècnica i administrativa en les noves instal·lacions de serveis, com a criteri general. Adequar les antigues instal·lacions a la nova normativa, legalitzar-les, i registrar les noves amb la introducció de cada vegada més restriccions tècniques a l’hora de projectar, implica multitud de conceptes multidisciplinaris que cal considerar, com ara les revisions periòdiques obligatòries com a elements de qualitat i de seguretat dels equips i dels usuaris. Les contractacions esdevenen així un aspecte de camí crític entre la visió tècnica que plantegen els plecs i el criteris de valoracions, generant sovint discrepàncies entre els tècnics redactors i els serveis jurídics de l’ajuntament.
 
Aquest curs s'ha adreçat principalment a tècnics de l’administració, A1 i A2, caps de manteniment i resta de professionals, relacionats amb la redacció, supervisió de projectes i manteniment d'instal·lacions.
 
A la sessió del dia 6 de juny es va parlar sobre la legionel·la i la corrosió; el dia 8, sobre la climatització; el dia 13, sobre l'electricitat; el dia 15, de les instal·lacions singulars; el dia 20, de les instal·lacions d'enllumenat exterior; i finalment avui, de la Llei de contractes i la responsabilitat civil i penal dels tècnics en l'administració.
 
La sessió que ha tingut lloc avui ha tractat sobre la Llei de contractes i la responsabilitat civil i penal dels tècnics municipals: tipus de contractes públics, procediments de contractació i criteris de valoració de les ofertes; i l’adjudicació del contracte i el règim d’impugnació, a càrrec de Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya; i també s'ha parlat de la responsabilitat civil i penal dels tècnics en l'administració, a càrrec de Fernando Carlos de Valdivia Gonzalez, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona. A continuació se celebra una taula rodona.