Barcelona edita i presenta a les entitats la nova Guia de Contractació Pública Ambiental
28.06.17

La segona reunió de la Taula de Contractació Pública ha servit per incorporar les entitats ambientalistes en aquest espai de debat i presentar la Guia de contractació pública ambiental i el Decret de contractació sostenible que recull aquests criteris i principis
 
Les mesures establertes a la guia persegueixen reduir l’impacte ambiental associat a l’activitat municipal a través d’impulsar i incrementar l’eficiència en el consum de recursos, la contractació de serveis ecològics i l’ecoinnovació i gestió ambiental de les empreses contractades
 
A la taula també s’ha presentat el decret d’instrucció de regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació municipal, que fixa una formula bàsica que facilita el càlcul, permetent una major objectivitat, simplicitat i transparència.
 
La primera reunió de la Taula de Contractació Pública, celebrada al passat mes d’octubre amb la presència de l’Alcaldessa, va servir per presentar les guies de contractació social
  • Guia de Contractació Pública Ambiental