El projecte SIMPLA dóna suport a les ciutats per combinar els seus PAES amb els seus PMU
El projecte SIMPLA, emmarcat en l'objectiu Horizon 2020, dóna suport a les ciutats per combinar els seus Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del Pacte dels Alcaldes amb els seus Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).
 
El projecte SIMPLA (Planificació Sostenible i Integrada Multi-sector) anima a la participació de ciutats mitjanes i petites amb una població d'entre 50.000 i 350.000 habitants per fomentar la combinació dels seus plans d'energia i clima sostenibles amb els plans de mobilitat. SIMPLE s'aplica des del 2016-2019 i involucra ciutats, regions i centres de recerca de sis Estats membre de la UE (Itàlia, Àustria, Espanya, Croàcia, Romania i Bulgària).
 
Aquest projecte encoratja la capacitat dels governs locals per fomentar la planificació local combinada a través d'un enfocament concís i precís de 4 passes:
  • La Guia SIMPLA ofereix una eina pràctica i una pauta per al procés de combinació.
  • Les autoritats locals involucrades reben formació en temps real sobre com desenvolupar els PAES i PMUS de manera combinada. A més, es posaran a disposició de les autoritats interessades 6 seminaris web.
  • Les autoritats locals més implicades es podran beneficiar d'assessorament d'experts per finalitzar la combinació dels seus plans i trobar finançament  per a la seva implementació.
  • Com a resultat final, les autoritats locals tenen plans d'energia, clima, acció i mobilitat combinats, fet que els permet maximitzar sinergies, incrementar l'eficiència energètica i reforçar el camí cap a la descongestió.
Una multitud d'actors de la Comunitat del Pacte dels Alcaldes estan involucrats en el projecte SIMPLA, com les ciutats signants de Dobrich (Bulgària) i Alba Iulia (Romania), coordinadors del Pacte com la Regió de Friuli Venezia Giulia i Toscana (ambdues italianes), les províncies de Saragossa i Osca (ambdues espanyoles), així com la Unió d'Autoritats Locals del Mar Negre de Bulgària, també vinculada al Pacte.

El projecte SIMPLA farà aviat una crida per sumar autoritats locals que vulguin gaudir d'aquests beneficis a Àustria, Espanya, Itàlia, Bulgària, Romania i Croàcia. Visiti la web del projecte per seguir informat/da! 


*Font: Pacte dels Alcaldes.