L’UGT de Catalunya presenta l’informe sobre l’’Evolució de la contractació temporal a Catalunya 2008-2016’
30.08.17

Segons la Unió General de Treballadors (UGT), de l’evolució dels tipus de contractes signats durant aquests últims 8 anys, se’n pot observar un "abús en la contractació temporal", així com les següents conclusions:
  • “Es produeix un abús en la contractació temporal amb una utilització fraudulenta dels mateixos, ja que estan servint, en la majoria de casos, per a cobrir llocs de treball estructurals i com a element de flexibilitat laboral.

En aquest sentit, l’any 2016, 8.063 contractes temporals celebrats en frau de llei es van transformar en indefinits com a conseqüència de l’actuació de la inspecció de treball.
  • Es redueix de manera alarmant la durada dels contractes, amb un fort increment dels contractes de durada inferior o igual a 1 mes i, de manera espectacular, els contractes de durada inferior a 7 dies, en detriment de la contractació indefinida.
  • S’incrementa també la contractació parcial i especialment la contractació parcial no desitjada, produint també un frau en la contractació parcial, cotitzant per menys hores de les que realment es treballen.
Sovint es contracta por dues o quatre hores quan en realitat es treballen vuit o més hores, la qual cosa comporta persones treballadores disponibles i a disposició de l’empresari per a treballar a demanada i amb la màxima flexibilitat.
 
Aquest fet, a més de precaritzar encara més l’ocupació existent, produeix efectes nocius en la cotització de les persones treballadores afectant futures prestacions i pensions.
 
Així, l’ocupació a temps parcial guanya terreny en un mercat de treball dèbil i altament sensible a les temporades, evidenciant també un clar repartiment del treball.
  • Es fomenta la contractació per Empreses de Treball Temporal (ETT) i la subcontractació mitjançant empreses de serveis en detriment dels serveis públics, fet que no garanteix la igualtat d’oportunitats de les persones treballadores.
  • Es produeix una proliferació de l’ús de les empreses multiserveis, que permeten tenir treballant persones per un salari inferior al del conveni del sector. 
Es desregula la negociació col·lectiva amb la conseqüent pèrdua de salaris, condicions laborals i capacitat adquisitiva que fa créixer el nombre de persones treballadores pobres, tot i tenir un contracte.
  • Tota aquesta precarietat en la contractació ens aboca a la inestabilitat i la inseguretat laboral i a la impossibilitat d’un projecte de vida.”
Document relacionat:


Artículos relacionados

ESMORZARS ALCALDES.EU1 de maig