Charleroi, Bèlgica: 80 accions per assolir l'objectiu del Pacte dels Alcaldes de la ciutat
La ciutat belga de Charleroi va signar el Pacte d'Alcaldes el desembre passat i el seu Pla d'Acció Climàtica i Sostenible va ser aprovat recentment per l'ajuntament.
 
"Per saber a on anem, primer hem de saber d'on venim", diu Cyprien Devillers, tinent d'alcalde de Charleroi, a càrrec del medi ambient. "Així que vam realitzar un inventari d'emissió de referència de la ciutat".
 
El sector de l'habitatge ocupa el primer lloc amb el 37% de les emissions de CO2, seguit del transport (27%), la indústria (19%) i els serveis (14%).
 
L'objectiu és reduir les emissions de GEH en un 40% el 2030, que representa 479.391 tones de CO2. Les apostes són mediambientals i econòmiques, ja que s'ha calculat que cadascuna de les tones evitades de CO2 permet estalviar uns 500 euros.
 
Etienne Botman, gerent de la consultora Energy Village, que va redactar el pla d'acció, explica: "Hem establert línies d'acció específiques i per a cada línia d'acció hem desenvolupat un conjunt de cartes d'acció: hi ha més de 80".
 
Van suggerir que l'administració de la ciutat hauria d'aïllar els edificis, substituir les calderes de calor, modernitzar l'enllumenat públic i plantar arbres en zones designades. Per cada recomanació, s'ha realitzat un càlcul per estimar els beneficis i els costos esperats. 
 
El Pla d'Acció de Charleroi serà presentat a l'Oficina del Pacte d'Alcaldes i analitzat pel Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea.
 
 
* A text from the 'Covenant of Mayors'