La majoria dels defensors del ‘sí’ són de renda mitja o alta
29.09.17

La majoria dels ciutadans favorables a la independència són de renda mitja o alta, i com a mínim un dels seus pares ha nascut a Catalunya
 
Aquest són els resultats que es desprenen de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió del juny del 2017, analitzats per estadístic Kiko LLaneras a 'El País'.
 
Els resultats mostrats per Llaneras mostren com en la franja de ciutadans que cobren entre 1800 i 4000 euros al mes, el suport a la independència és del 54% de mitjana, mentre que en la franja que cobra entre menys de 900 euros i 1800, el suport al 'sí' és del 33% de mitjana.
 
Pel que fa a la situació laboral, el suport a la independència és major entre els ciutadans que treballen que els que no. Només un 29% dels ciutadans en situació d'atur dona suport al 'sí', mentre que entre els treballadors, aquest percentatge és del 47%.
 
Per últim, Llaneras també analitza el CEO centrant-se en l'origen familiar dels votants, observant com només el 22% dels ciutadans nascuts en una altra comunitat autònoma, un altre país o nascuts a Catalunya i amb pares de fora, donen suport a la independència. 
 
De forma totalment oposada, el 62% dels ciutadans amb un o dos pares nascuts a Catalunya o amb els pares i quatre avis nascuts aquí, recolzen una Catalunya lliure.