Els secretaris, interventors i secretaris interventors valoren amb un 8,5 el Catàleg de serveis
La Diputació de Barcelona ja ha publicat l’informe anual de l’enquesta que es fa als secretaris, interventors i secretaris interventors de la demarcació sobre el Catàleg de serveis, i que permet obtenir informació sobre les expectatives i necessitats dels governs locals. La mitjana de valoració de l’assistència oferta per la corporació ha estat d’un 8,5, valoració alineada amb la percepció sobre el grau d’ajust del Catàleg a les necessitats dels ens locals, valorada amb un 8 de mitjana. 
 
L'enquesta, que s’emmarca en el sistema de qualitat i de millora continua implantat amb la certificació del Catàleg de serveis d’acord a la UNE 93200, tracta aspectes com ara: el grau d’ajust del catàleg a les necessitats dels ens, la valoració de la tramitació dels recursos, la valoració d’aspectes tecnològics i la valoració d’atributs i compromisos de qualitat.
 
La claredat de la normativa, la facilitat d’accés al PMT o la percepció de força o molta millora del Catàleg des de la seva definició com a Carta de serveis, són d’altres aspectes posats de relleu pels ens locals de la demarcació.