Què cal? municipalitzar o externalitzar?

La Federació de Municipis de Catalunya ha portat a terme una acció formativa, que va començar el passat 24 d'octubre i que avui celebra la seva darrera sessió, amb l'objectiu de saber quines són les formes de gestió dels serveis municipals més efectives 

Aquest és un debat públic local que té elements ideològics, però també tecnològics, organitzatius i de gestió de personal. Aquest curs tracta dels últims esmentats, i de les interaccions amb els ideològics, en la presa de decisions
 
El curs, adreçat principalment a personal de les entitats locals que vulgui adquirir coneixements bàsics sobre la gestió dels serveis públics locals, és impartit per Albert Calderó, consultor en institucions públiques sobre planificació, organització, gestió i personal, ha dirigit projectes de consultoria en més de 170 institucions, i fundador d'Estratègia Local el 1987, en va ser director i administrador fins al 2008, des d’aleshores n’és subdirector.
 
L'acció formativa ha estat dividida en set temàtiques: una lectura dels resultats de gestió de les formes de gestió dels últims decennis: gestió directa indiferenciada, gestió amb organisme autònom o empresa municipal, gestió via contractació externa...; anàlisi de les variables rellevants de la gestió de serveis des dels diferents punts de vista tècnics; un model conceptual per a la presa de decisions sobre les variables tècniques de les formes de gestió: el model FENIX; estratègies de gestió de serveis i d’evolució de les formes de gestió a partir del model FENIX; anàlisi específica de la variable de gestió de personal i el greu problema de les plantilles captives; remunicipalització: condicionants organitzatius; i, finalment, les formes de gestió dels serveis i sistema de govern: planificació, decisions, control, rendiment de comptes...
 
La Federació de Municipis de Catalunya ja va organitzar una primera edició d'aquest curs, que va tenir lloc els dies 2, 16, 23 i 30 de juny i 7 de juliol de 2017.