La UE finança habitatges de qualitat per a gent gran i famílies vulnerables
09.11.17


A través del seu pla d'inversions, la Unió Europea ha finançat fins ara a Espanya 53 projectes per un valor de més de 28 500 milions d'euros, segons la directora d'operacions del Banc Europeu d'Inversions (BEI) per a Espanya i Portugal, Birthe Bruhn-Leon

Concretament, aquest estiu es va signar a Barcelona la concessió de 125 milions d'euros per construir-hi 2.322 habitatges per a gent amb recursos limitats dins del projecte anomenat Social Housing.
 
Encara que al principi els plans inicials només preveien 23 promocions i un total de 2198 habitatges, ara s'ha ampliat el projecte amb la incorporació de tres promocions més en el barri del Bon Pastor; per tant, a Barcelona hi ha en marxa un total de 26 projectes d'habitatges socials. Algunes d'aquestes promocions es troben actualment en fase de concurs d'obres, d'altres en fase de redacció de projectes i d'altres en fase de concurs de projectes o en fase d'estudi.
 
Aquesta actuació pretén millorar les condicions d'accés a un habitatge digne i aconseguir una ciutat més inclusiva, que millori la integració de la gent més vulnerable. A més, l'execució del projecte permetrà la creació de més de dos mil llocs de treball durant la fase d'implantació fins l'any 2.022.
 
«M'omple de satisfacció que el pla d'inversions per a Europa estigui facilitant l'accés a habitatges de qualitat a preus assequibles a milers de famílies barcelonines. Això demostra que els projectes de la Unió Europea tenen un impacte real i positiu en la vida dels ciutadans», ha declarat avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.
 
Aquesta és l'operació de finançament més gran en infraestructures socials del pla Invest EU que la UE ha fet fins ara a Barcelona, una inversió que des de Brussel·les hem volgut fer conèixer precisament el Dia internacional de l'urbanisme en què es promou la creació de comunitats urbanes sostenibles.
 
Aquesta aposta per les infraestructures socials i l'habitatge sostenible és especialment important en una ciutat com ara Barcelona on hi ha prop de 3.000 persones sense sostre i on es preveu un augment de fins a 37.000 sol·licituds d'habitatges entre el 2019 i el 2024. Una demanda d'aquestes dimensions faria pujar els preus i complicaria encara més l'accés a un habitatge digne a gent que passa per una situació difícil. 
 
De tots els habitatges previstos en el projecte, se'n reservarà un total de 585 per a gent gran de més de 65 anys amb recursos limitats. A més, aquests pisos estaran adaptats per a gent amb mobilitat reduïda tant dins dels habitatges, com pel que fa a la seva accessibilitat.
 
Fomentar el lloguer social a preus reduïts a les ciutats europees és un dels objectius del BEI, que ja ha facilitat finançament a programes similars d'habitatge social en nuclis urbans de Navarra i Andalusia. Val a dir que recentment el BEI ha donat suport a projectes d'ampliació o millora del parc d'habitatges de lloguer social a d'altres ciutats com ara Amsterdam, Dublín o Lisboa.
 
El suport del pla d'inversions per a Europa ha estat fonamental per poder traslladar les condicions favorables de finançament del BEI (terminis d'amortització i tipus d'interès) als beneficiaris finals, que podran accedir a un nou habitatge pagant un lloguer a preus inferiors als del mercat.
 
Inversions de la UE i campanya InvestEU
L'objectiu de les inversions de la UE és finançar projectes, atorgar subvencions a mesura i oferir plans de finançament a cadascuna de les etapes de la vida, concedir préstecs intel·ligents per atreure inversions suplementàries i finançament específic per modernitzar, desenvolupar i interconnectar infraestructures.
 
A través de les seves nombroses activitats de finançament i inversió, la Unió Europea fomenta el creixement alhora que crea ocupació i atreu capital privat per ajudar a construir un futur millor per als ciutadans europeus. Les inversions de la UE impliquen millores que ens beneficien a tots en la nostra vida quotidiana: una educació de més qualitat, una atenció mèdica moderna, una energia més sostenible, noves infraestructures de transport o una tecnologia més avançada, entre d'altres exemples.
 
L'objectiu de la campanya d'informació pública d'InvestEU, iniciada el mes de febrer del 2017 per la Direcció general de Comunicació de la Comissió Europea, és demostrar que de debò la UE inverteix en la gent i en projectes concrets. Per assabentar-vos de les inversions de la UE en el vostre entorn, consulteu el web htps://europa.eu/InvestEU/home_es.