Acord de col·laboració electoral entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar