Presentació dels resultats del projecte “Ocupació a la Indústria Local”

1 de cada 2 persones que han participat en aquest projecte han aconseguit inserir-se en el mercat de treball. Ara, la Diputació engegarà la 3a edició per al període 2018-2020, dotada amb 4 milions d'euros.


Un moment de l'acte d'inauguració de la jornada "Ocupació a la Indústria Local" Foto: Xavier Subias/Diputació de Barcelona.
Més de 1.200 empreses i prop de 2.500 persones han participat en les dues edicions del programa “Ocupació a la Indústria Local”, impulsat per la Diputació de Barcelona, amb una taxa d’inserció laboral del 51,6%. És a dir, una de cada dues persones que han participat en aquest projecte han aconseguit inserir-se en el mercat de treball. Ara, la Diputació engegarà la 3a edició per al període 2018-2020, dotada amb 4 milions d'euros.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el vicepresident segon i responsable de Desenvolupament Econòmic Local, Marc Castells, han inaugurat aquest dimecres, a l’Espai Francesca Bonnemaison, la jornada “Ocupació a la Indústria Local”, on han fet balanç de la 1a i 2a edició d’aquest programa que té com a objectiu  promoure l'ocupació de qualitat a la indústria local de les comarques barcelonines.
Per Conesa «l'estratègia és dotar als municipis de fortalesa econòmica i això ho hem de fer amb la indústria i l'empresa. A més, l’hem de fer forta també per fomentar la cohesió social». Per al vicepresident segon, Marc Castells, ha assegurat que la clau de l’èxit del programa “Ocupació a la Indústria Local” és que «arriba al cor del problema i ofereix  formació especialitzada, àgil i flexible».
L'objectiu d’aquest projecte és promoure la contractació de persones en situació d'atur que presenten especials dificultats d'inserció, a partir d'itineraris personalitzats de millora de l'ocupabilitat coherents amb les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en sistemes productius locals en l'àmbit industrial.
D’aquesta manera, tal com s’extreu del balanç d’aquest programa, dotat en les dues darreres edicions amb 2 MEUR cadascuna, la implicació de l’empresa duplica la possibilitat de contractació: un 25% dels contractes són de més de 6 mesos; i aquesta xifra augmenta fins el 35% si l’empresa que contracta és participant; s’insereix un 59% dels alumnes que fan pràctiques a les empreses; i s’ha aconseguit una inserció del 51% en majors de 45 anys. Així mateix, aquesta forta implicació de les empreses facilita la detecció de perfils professionals necessaris, la selecció de persones participants i el compromís de contractació.
La formació a mida, element clau
A  més, centrar els projectes en els sistemes productius locals de la demarcació augmenta les possibilitats de contractació. Per assolir aquest objectiu, un altre element clau és que la formació que reben les persones incloses en els projectes són competències aplicables a diferents empreses del mateix sector estratègic. Així, s’han articulat més de 90 especialitats formatives professionalitzadores, s’han realitzat 146 hores de mitjana de formació a l’aula, 62 hores de mitjana de formació a l’empresa  i 95 hores de mitjana de pràctiques.
Fins 2017, s'han desenvolupat 13 projectes a la demarcació de Barcelona, que han tingut impacte en el 81% del territori i en el 80% de la població. La intervenció pública local s'ha concentrat en 6 sectors: metall, tèxtil, químic, vitivinícola, alimentació i begudes, i logística. 
Un programa que arriba a un alt grau de satisfacció. Pels usuaris arriba als 8,1; les empreses el valores amb un 7,3; i els agents 8,6.
Persones amb especials dificultats d'inserció laboral, destinataris claus
Els destinataris dels projectes subvencionats són persones amb especials dificultats d'inserció laboral i que es trobin en situació d'atur inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, amb un nivell mínim d'estudis d'ESO o equivalent.
Pel que fa a les empreses, han de ser pertanyents al sector de la indústria que preferentment configurin un sistema productiu local fortament consolidat al territori i/o amb perspectives de creixement o pertanyents a altres sectors d'activitat relacionats amb la indústria, l'alta competitivitat, el fort arrelament territorial i la potencialitat generadora d'ocupació.
El tret estratègic d'aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que les intervencions dels ens locals han de focalitzar els esforços en sectors que formin part d'un sistema productiu local, és a dir, en activitats localitzades en un entorn productiu on empreses del mateix sector, per proximitat i característiques comunes, poden cooperar, generar economies d'escala, disposar d'alta flexibilitat productiva i mà d'obra relativament abundant i especialitzada.
Nova convocatòria
Davant aquests resultats, la Diputació de Barcelona vol continuar promovent la competitivitat de la indústria local per al període 2018-2020. Segons les previsions, la Unió Europea haurà de fer front a la creació de 825.000 nous llocs de treball vinculats amb la indústria. Una oportunitat per seguir apostant per aquest sector afrontant nous reptes: la transformació necessària de les empreses cap a la indústria 4.0 i el desenvolupament de la nova indústria; la necessitat de desvetllar vocacions industrials entre les noves generacions; l’equilibri de la representació femenina a la indústria i  l’augment de la qualitat de l’ocupació.
Per tot això, la Diputació engegarà la 3a edició del programa “Ocupació a la indústria local”, per al període 2018-2020 que estarà dotat amb 4 MEUR.