Resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2016 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
23.11.17

Aquest dimecres es van presentar a la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) els principals resultats de l’”Enquesta de condicions de vida 2016” (ECV 2016), realitzada per la pròpia AMB
 
L’ECV  fa un retrat de les condicions de vida dels 3.200.000 habitants dels 36 municipis pertanyents a l’AMB, amb informació anual sobre la renda, les condicions econòmiques de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social.
 
A la presentació hi van intervenir la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i vicepresidenta de l’Àrea de Planificació estratègica de l’AMB, Janet Sanz; Ricard Gomà, Director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i Sergio Porcel, Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB i responsable de l’estudi. Durant la seva intervenció, Sanz va destacar que l’enquesta és “una gran eina per detectar quines persones i col·lectius tenen més dificultats per poder viure en dignitat, i empeny les administracions a treballar per unes millors polítiques públiques”.
 
Les principals conclusions que aporten els resultats de l’enquesta són la reducció de la desigualtat d’ingressos a l’àrea metropolitana respecte al 2011 per la reactivació del mercat de treball i la disminució de l’atur; l’augment significatiu de la sobrecàrrega de despeses de l’habitatge (es destina més del 40% de la renda a cobrir els costos de la vivenda) entre la població que viu de lloguer, i el fet que la proporció de població en situació de risc de pobresa és més elevada a la primera corona metropolitana que a la ciutat central.
 
Resultats a remarcar:
  • La renda anual neta mitjana de les llars metropolitanes de Barcelona és de 33.724 € l’any 2016.
  • L’any 2016, el 18,4% de la població metropolitana es troba en situació de risc de pobresa (578.900 persones). Aquesta proporció és més elevada a la primera corona metropolitana (21,3%) que a la ciutat central (15,4%).
  • Les carències materials més esteses entre la població metropolitana l’any 2016 són no poder fer front a despeses imprevistes (35,3%) i no poder permetre’s anar de vacances almenys una setmana l’any (31,9%), les quals es mantenen pràcticament el mateix nivell del 2011.
  • Les carències materials que més s’han reduït entre la població metropolitana entre 2011 i 2016 són tenir endarreriments en el pagament dels rebuts de l’habitatge o de compres ajornades (del 14,3% en 2011 al 8,1% en 2016) i no poder permetre’s mantenir l’habitatge a una temperatura adient (del 12,1% en 2011 al 7,3%).
  • L’any 2016, més de la meitat de les llars metropolitanes que viuen en habitatges de lloguer (51,7%) destinen més del 40% dels seus ingressos a costos associats amb l’habitatge.
  • Entre 2011 i 2016, la sobrecàrrega de despeses de l’habitatge s’ha incrementat significativament per la població de 16 a 34 anys que resideix al municipi de Barcelona (del 22,9% al 30,8% de població afectada).
  • L’ECV és una enquesta realitzada per l’INE que s’emmarca dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida  i els seus resultats són comparables a escala nacional i europea.

L’ampliació de la mostra de l’ECV per als àmbits metropolità i català ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses institucions: L’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona.