El projecte Flow Horizon 2020 dóna suport a les ciutats en la reducció de la congestió urbana
El projecte Flow, finançat per la UE, pretén fomentar el paper del caminar i el ciclisme en la lluita contra la congestió urbana
 
Flow: disminuir la congestió mitjançant la creació d'oportunitats per a caminar i anar en bicicleta és un projecte de tres anys (2015-2018) que pretén situar els modes de transport sostenible a peu i en bicicleta en igualtat de condicions amb els modes motoritzats en la planificació urbana. A més, pretén demostrar l'impacte beneficiós d'aquestes opcions de transport per reduir la congestió a les ciutats a través d'una metodologia d'ús fàcil que es basa en la millora del modelat de trànsit i en les eines d'avaluació de la congestió.
 
El projecte Flow implica les ciutats signants del Pacte de Alcaldes de Munich, Dublín, Lisboa, Budapest, Sofia i Gdynia, així com el simpatitzant del Pacte POLIS. Sofia està implementant campanyes de ‘cicle per treballar’ en 5 grans empreses en el marc de Flow, mentre que les altres ciutats associades estan finalitzant la seva planificació estratègica i/o operativa de transport urbà, per tal de donar més espai a la pràctica de caminar i anar en bicicleta en les seves xarxes de transport.
 
A més de la participació d'aquestes ciutats del Pacte, Flow també proporciona una formació integral en forma de seminaris i tallers a més de 40 ciutats europees, moltes d'elles també formen part de la Comunitat del Pacte, per donar suport a la reducció de la congestió urbana mitjançant l'aplicació les metodologies i les eines dins del projecte. També ofereix fins a finals de 2017 un curs gratuït d'e-learning per a aquest propòsit.
 
[…]
 
Com a part de la seva recerca sobre la identificació del context, els principals conductors, barreres i desencadenants per adoptar mesures per reduir la congestió urbana, Flow convida a la Comunitat del Pacte d'Alcaldes a participar en una petita enquesta en línia. L'enquesta està dirigida als responsables de la política de transports, especialment a nivell local i regional (per exemple, caps de transport o unitats d'ordenació territorial) i triga aproximadament 15 minuts.
 
[…]


* A text from the 'Covenant of Mayors'