La iniciativa Space for Cities (Espai per a les Ciutats) busca explorar el potencial dels serveis basats en satèl·lit per millorar la qualitat de vida urbana
Una nova iniciativa europea per a les ciutats pretén fomentar la qualitat de vida a les zones urbanes mitjançant l'ús pacífic dels serveis de satèl · lit.

‘Space for cities’ va ser llançat per Eurisy, una associació sense ànim de lucre d'agències espacials que fomenta l'ús de satèl·lits en sectors no espacials com el transport, la salut, la protecció del medi ambient, l'agricultura o l'ús del sòl. Aquesta iniciativa busca promoure l'ús d'aplicacions per satèl · lit per fer que les ciutats europees siguin més saludables, més netes, més segures i més eficients.
 
Tot i que els satèl·lits no poden abordar el canvi climàtic per si sols, poden proporcionar informació valuosa a les autoritats locals per donar-los suport en les seves accions de mitigació i adaptació del clima, com també per evitar les inundacions. Imatges de satèl·lit, per exemple, permeten una visió integrada dels usos del sòl, la qualitat del sòl i les infraestructures, i pot informar la decisió d'una ciutat sobre a on construir un nou parc, per exemple. A més, l'observació de la terra proporciona dades sobre la temperatura i qualitat de l'aire, i permet que les autoritats locals identifiquin les illes de calor urbana en el seu territori.
 
Aquestes són només algunes de les moltes aplicacions existents de satèl·lits a les ciutats. Tenint en compte això, la iniciativa "Space for Cities" vol anar un pas més enllà i dialogar amb les ciutats europees, per avaluar els seus reptes i necessitats per tal de relacionar-los amb serveis satelitals millorats.
 
Amb aquesta finalitat, la iniciativa 'Space for Cities' convida a les ciutats de la comunitat del Pacte a participar en 2 noves enquestes:
  • En la primera enquesta, es demana a les autoritats locals que ja utilitzen serveis de satèl·lit per la seva experiència amb aquests serveis.
  • La segona enquesta està dedicada a les autoritats locals que no utilitzen els serveis de satèl·lit, però vol saber més sobre els seus usos i potencials.
 
Mantingueu-vos al dia sobre les novetats de la iniciativa Space for Cities, seguint Eurisy a Twitter
 
*A text from the 'Covenant of Mayors'