Nova edició del Recull d’activitats per als Serveis Locals d'Ocupació
16-01-18

Ja està a disposició dels ajuntaments la nova edició del “Recull d’activitats per als Serveis Locals d'Ocupació (SLO): Persones i empreses 2018”, que enguany incorporen 12 noves activitats. En total, el Recull compta amb 93 activitats que tenen per finalitat donar suport al desenvolupament professional i a la recerca de feina de les persones demandants d'ocupació, així com a la millora de la gestió dels recursos humans de les empreses.
 
Les activitats són en format taller o sessió, que els ens locals poden incorporar a la seva oferta de serveis i contractar, d'acord amb les condicions previstes en aquest recurs, per oferir-les als seus usuaris i usuàries, és a dir, a persones demandants d'ocupació inscrites a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i a empresaris i empresàries, així com a responsables de recursos humans de les empreses usuàries dels SLO.
 
En concret, el nou recull compta amb 12 noves activitats per a emprenedors: 3  nous tallers d’alfabetització digital, 4 Tallers de tècniques de recerca de feina i 5  Sessions d’orientació laboral.
 
Les sol·licituds d’activitat es poden tramitar fins a l'1 d’octubre de 2018 a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT". Les activitats del Recull tenen una subvenció del 75% del cost total de l’activitat i sempre que hi hagi prou consignació pressupostària i amb el límit de subvenció de 6.000 euros per ens local.