Resolució dels ajuts per a l'abastament d'aigua en baixa
18-01-18

Ja es pot consultar al BOPB la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics corresponent al Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016 -2019". L'import màxim d’ajut per a cada municipi destinatari s'ha establert en 100.000 euros, en funció de la puntuació atorgada una vegada efectuada la valoració de sol·licituds. La quantia global màxima que es va destinar a aquest Programa complementari va ser de 5 milions d’euros.