Es convoquen ajudes a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics
Al BOE de dimarts 16 de gener s'ha publicat l'extracte de la resolució de 10 de gener de 2018 pel qual s'establia la convocatòria del programa d'ajudes a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla MOVALT Infraestructures, IDAE), de les quals els governs locals en poden ser beneficiaris 
 
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà des de l'activació del sistema telemàtic de gestió d'ajudes, que serà notificat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), que depèn del Ministeri, a través de la seva pàgina web fins al 31 de desembre de 2018.
 
L'objecte d'aquesta convocatòria, que compta amb un pressupost de 15.000.000 euros, és promoure la implantació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per renting, incloent aparcaments o estacionaments públics permanents, zones d'estacionament d'empreses o infraestructura a via pública, fomentant amb això la introducció de la mobilitat elèctrica i, per tant, la sostenibilitat en el sector del transport, la disminució de les emissions de CO2 i contaminants i la millora de qualitat de l'aire.