Relació d’entitats beneficiàries de la 2a convocatòria estatal de la Garantia Juvenil de 2017 per a l’administració local
A aquesta convocatòria s’han presentat un total de 132 sol·licituds i han resultat beneficiaris 122 projectes i 117 entitats diferents, entre ajuntaments amb més de 20.000 habitants, diputacions provincials i organismes autònoms. A Catalunya rebran finançament 7 entitats catalanes i un total de 10 projectes i 1.322.152,92 euros 
 
El passat 1 de febrer de 2018 es van publicar les ajudes que s’emmarquen en el Fons Social Europeu i estan previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Sistema Estatal de Garantia Juvenil o Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
 
El governs locals beneficiats són: els ajuntaments de Gavà, amb tres projectes, Montcada i Reixac, Rubí, Tarragona, amb dos projectes, Terrassa, Tortosa i la Diputació de Tarragona. 
 
Amb aquests fons els governs locals, mitjançant cada projecte, facilitaran l’accés dels joves al mercat de treball.
 
 
Material relacionat:
 
Font: FonsUECat