Nou itinerari formatiu de participació ciutadana per a tècnics i responsables de món local
La Secretaria de Transparència i Govern Obert coorganitza, anualment, amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), un itinerari formatiu adreçat al personal tècnic i responsables d’ajuntaments sobre les possibilitats i aspectes clau de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert.

El món local és un espai privilegiat per a la innovació i l’aprofundiment democràtic. Per aquest motiu, us oferim una oferta formativa sobre les possibilitats i aspectes clau de la participació ciutadana per al món local dins del model de govern obert. La intenció és oferir als ajuntaments eines per a la millora de les seves polítiques locals amb participació ciutadana.
 
Objectius
 
-Conèixer el potencial i possibilitats de la participació ciutadana per a les polítiques públiques locals.
 
-Incorporar elements del debat actual entorn de la qualitat democràtica i el model de govern obert.
 
-Conèixer i aprendre els elements clau, el disseny de les diferents fases i els instruments més rellevants.
 
Mòduls temàtics i certificació
 
L’itinerari formatiu pel 2018 es compon de tres mòduls temàtics sota els quals es proposen els diferents cursos. Cadascun dels cursos es pot realitzar de forma independent, si bé es pot optar a una certificació; les condicions per a obtenir-la es detallen en el tríptic de l’itinerari formatiu.
 
Estratègia i planificació de la participació
 
Aquest mòdul està destinat a treballar en els elements bàsics i fonamentals quan parlem de participació ciutadana per a la definició i presa de decisions en les polítiques publiques, situant el marc de treball i permetent adquirir els coneixements per a poder abordar-ne la complexitat.
 
Cursos:
 
 
«La gestió eficient de la comunicació en la participació ciutadana», Barcelona, 19 i 26 d’abril i 3 de maig
 
 

Enfortiment del teixit associatiu

Aquest mòdul analitza i proposa fórmules col·laboratives entre ciutadania i Administració, així com d’enfortiment del teixit associatiu.
 
Cursos:
 
 
«La gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics», Barcelona, 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre
 
 

Eines i instruments per a la participació

Mòdul orientat a analitzar en profunditat instruments o eines actuals que permeten diversificar les formes en què implementem la participació.
 
Cursos:
 
«Dinàmiques participatives: Quan, com i quines?», Lleida, 22 de març i 3 d’abril
 
 
«L’ús de les TIC en la participació ciutadana», Barcelona, 20 i 28 de juny
 
 
«Dinàmiques participatives: Quan, com i quines?», Tortosa, 24 i 31 d’octubre
 
«L’ús de les TIC en la participació ciutadana», Girona, 23 i 30 d’octubre