Promoció de la formació universitària als governs locals
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell, han presentat el conveni signat entre les dues institucions que promourà la formació universitària entre els empleats públics i electes dels governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 de la corporació. A través d’aquest conveni, podran beneficiar-se de descomptes en els imports de la matrícula dels estudis universitaris oficials i propis de la UOC.