VODAFONE: Comunicacions Unificades per optimitzar la gestió

Zona Vodafone

Comunicacions Unificades per optimitzar la gestió

Les solucions unificades Vodafone-Microsoft proporcionen innovació per millorar la qualitat del servei al ciutadà.

Vodafone aposta per proporcionar l'oferta de comunicacions més completa del mercat. Es tracta d'una proposta de Comunicacions Unificades integral, que engloba totes les comunicacions fixes i mòbils, de veu i dades, amb la tecnologia mòbil com a nucli.

www.vodafone.es/administracionespublicas
“Les solucions unificades Vodafone-Microsoft proporcionen innovació per millorar la qualitat del servei al ciutadà.

L'aplicació SharePoint agilitza la gestió documental i de projectes, alhora que afavoreix el seguiment de processos i fluxos administratius.

Les eines de comunicació com ara Communicator permeten una presa de decisions més àgil, ja que afavoreixen el diàleg mitjançant missatgeria instantània professional.

Live Meeting permet dur a terme reunions de manera remota compartint documentació i treballant de manera col·laborativa. Aquesta última aplicació serà de vital importància tan bon punt el teletreball estigui estès a l'Administració pública.”

Inaugurat el primer centre Clouding Point
"Les administracions públiques s'han de familiaritzar amb el terme informàtica en el núvol, amb els avantatges que suposa allotjar les comunicacions, tant de veu com de dades i aplicacions, en un servidor allotjat en un cloud"
El valor diferencial
El valor diferencial és que està basada en un model de prestació de serveis des de la xarxa, tant per a la veu i les dades, com per a eines de comunicació i aplicacions. Gràcies a aquest model, els clients no necessiten fer instal·lacions addicionals i disposen d'una única solució de comunicació i col·laboració fàcil de gestionar, amb un sol proveïdor i una sola factura. Tampoc hi ha quotes de manteniment, fet que suposa un estalvi en costos.

la primera oferta comercial del mercat que integra Microsoft Online Services amb Oficina Vodafone
Pel que fa a les comunicacions internes en l'Administració, Vodafone ofereix Comunicacions Unificades, la primera oferta comercial del mercat que integra Microsoft Online Services (serveis d'eficiència i col·laboració allotjats en data centers de Microsoft) amb Oficina Vodafone. Comunicacions Unificades permet a qualsevol institució, tingui la mida que tingui, gaudir dels serveis de telecomunicacions, missatgeria i col·laboració més avançats; tot això sota el paraigua de la prestació de serveis en xarxa des dels servidors de les dues companyies.

Les solucions unificades Vodafone-Microsoft proporcionen innovació per millorar la qualitat del servei al ciutadà. Per exemple, l'aplicació SharePoint agilitza la gestió documental i de projectes, alhora que afavoreix el seguiment de processos i fluxos administratius. D'altra banda, les eines de comunicació com ara Communicator permeten una presa de decisions més àgil, ja que afavoreixen el diàleg mitjançant missatgeria instantània professional. Live Meeting permet dur a terme reunions de manera remota compartint documentació i treballant de manera col·laborativa. Aquesta última aplicació serà de vital importància tan bon punt el teletreball estigui estès a l'Administració pública.

Gràcies a aquest model de prestació de serveis en xarxa, el control del cost està garantit, ja que permet el pagament per ús, sense costos ocults. D'altra banda, són independents dels canvis organitzatius, i en aquest cas no cal fer inversions addicionals.

Les administracions, clau per al desenvolupament empresarial
Les administracions públiques també han contribuït a dinamitzar l'economia a través de plans d'ajuda per a empreses, fonamentalment pimes i autònoms, que constitueixen la majoria del teixit empresarial al nostre país. Així, iniciatives com el Plan E van tenir en compte mesures de caràcter fiscal per alliberar recursos a favor de les empreses i es va facilitar més l'accés al crèdit.

inaugurat el primer centre Clouding Point, per a la demostració de tecnologies al núvol.
Un altre exemple d'iniciativa innovadora al voltant de la tecnologia a favor del teixit empresarial el tenim a Sevilla, on s'ha inaugurat el primer centre Clouding Point, per a la demostració de tecnologies al núvol. La filosofia d'aquest centre és convertir-se en un lloc de referència en innovació i desenvolupaments reals al voltant del cloud computing, tant en l'àmbit nacional com internacional, i des de Vodafone veiem en Catalunya un entorn ideal per exportar aquest model de centre.

En aquest sentit, un dels nostres objectius principals és atreure el talent innovador i creatiu d'empreses i professionals de la regió i de tot el país, així com contribuir al desenvolupament de la societat de la informació desenvolupant un ecosistema d'innovació. El caràcter innovador ve donat pel canvi de mentalitat que suposa, avançant cap a un model en què el focus se centra en el que es pot fer amb la tecnologia i no en com s'implementa aquesta tecnologia.

Les administracions estan canviant, tant en l'organització interna com en el tracte amb els ciutadans. Aquesta evolució és fonamental per a l'avenç de la societat. I les tecnologies són la clau per portar a terme aquesta transformació.

Les administracions públiques s'han de familiaritzar amb el terme informàtica en el núvol, amb els avantatges que suposa allotjar les comunicacions, tant de veu com de dades i aplicacions, en un servidor allotjat en un cloud, amb l'estalvi consegüent en infraestructures i manteniment dels equips, cosa que permet optimitzar els costos i adaptar-se al clima econòmic i a la complexitat d'avui dia.

Més informació a: www.vodafone.es/administracionespublicas
VODAFONE: Comunicacions Unificades per optimitzar la gestió
Arriba a l’Administració pública una proposta nova de Solucions Unificades que et permet treballar en xarxa des de qualsevol lloc, i així multiplicar les teves possibilitats i sense sorpreses a la factura.
Artículos relacionados

23 d'agost19 d'agost