El Parlament Europeu demana una autonomia local més forta en el clima i l’energia per anar més lluny!
En el recent informe "El paper de les regions i ciutats de la UE en l'aplicació de l'Acord de París", el Parlament Europeu va acollir els esforços realitzats pels governs locals i regionals en els àmbits de l'energia i el clima, i va demanar una autonomia local més forta perquè poguessin anar més lluny encara més!
 
Les ciutats pertanyen al nivell de govern més proper als ciutadans i el Parlament de la UE és conscient de la quantitat que poden oferir en termes de solucions: des de fer que els edificis siguin més eficients energèticament fins invertir en la producció i distribució d'energia renovable; hi han moltes àrees a on un fort paper de les ciutats marcarà la diferència. De fet, les ciutats del Pacte ja són molt actives i reeixides en aquest camp, ja que mostren les seves bones pràctiques i estudis de casos. Per tant, el Parlament Europeu va manifestar el seu compromís d'aconseguir un desplegament mundial amb èxit del Pacte, de manera que es puguin mobilitzar més governs locals i regionals per prendre mesures per afrontar el canvi climàtic i adaptar-se als seus impactes inevitables.
 
A més, el Parlament Europeu demana que es duguin a terme accions a nivell nacional i europeu per proporcionar a les ciutats europees el marc legal necessari, la creació de capacitats, la sensibilització i la formació, la base de coneixements tècnics i científics i el finançament. Aquestes accions haurien de permetre a les ciutats avançar en la seva acció, planificant i executant mesures d'adaptació i mitigació (preferiblement les segones) per afrontar el canvi climàtic i accelerar la transició energètica a nivell local.
 
Aquestes mesures suposarien canvis considerables en l'estil de vida i la planificació urbana, per la qual cosa establir una connexió entre la mitigació del canvi climàtic i altres reptes més propers als ciutadans (com la salut, el potencial econòmic, etc.) podria ser una manera d'involucrar a tota la societat en les polítiques energètiques locals i del clima. A més, el canvi climàtic s'hauria d'incorporar a les polítiques relacionades amb l'urbanisme, com ara el desenvolupament econòmic, la regeneració urbana i la millora de la qualitat de vida.
 
Un sistema de governança del clima més transparent i inclusiu
 
Per assegurar que les ciutats tinguin la capacitat suficient per afrontar el canvi climàtic, el Parlament Europeu advoca per una evolució del sistema actual de governança del clima i l'energia a la UE: augmentar la transparència i la inclusió de tots els actors locals, inclosos els ciutadans i el sector privat, i s’hauria d'assegurar la participació de ciutats / regions en fòrums internacionals, com el procés de la CMNUCC en el marc de la Conferència de les Parts en l'Acord de París (COP).
 
La comunitat europea de Pactes acull amb beneplàcit l'aprovació d'aquest informe, que té el potencial de convertir-se en una referència política fonamental per recolzar els representants locals i regionals que demanen un paper més gran en els debats nacionals, internacionals i internacionals sobre la transició energètica i el canvi climàtic.

*A text from 'The Covenant of Mayors'