En marxa la 20ena edició del Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya
3 d'abril

Enguany fa 20 anys que la Federació de Municipis de Catalunya, en el marc del seu programa de formació, va posar en marxa el Seminari Tècnic Local, conscient de la importància de la formació continuada dels tècnics d’administració local, atesos els constants canvis legislatius i normatius, i els importants avenços tecnològics que incideixen en el dia a dia del seu treball, i amb el convenciment que aquesta formació ha de possibilitar una millora en la gestió dels serveis que les administracions locals presten als ciutadans. Des de llavors, han estat 126 sessions a càrrec de més de 400 professionals altament qualificats en els temes que han desenvolupat i a les que han assistit alguns milers de tècnics d’arreu de Catalunya, alguns d’ells desplaçant-se des de municipis molt llunyans, el que suposa un esforç que cal valorar especialment.
 
Durant aquests anys s’ha consolidat definitivament l’actual esquema de 8 sessions de 3 conferències cadascuna, centrant-se cada sessió al tombant d’un tema monogràfic que, com s’ha confirmat en la darrera enquesta, respon a les matèries que més interessen als tècnics locals, sense oblidar que el Seminari té vocació de ser generalista, a diferència dels diferents cursos especialitzats que, en paral·lel, organitza l’FMC. Per aquesta raó, el seu temari contempla l’urbanisme i la planificació territorial, la gestió urbanística, el medi ambient, la gestió de serveis urbans, els projectes urbans, la política del sòl i l’habitatge i altres temes rellevants, amb el desig d’arribar al major nombre possible de tècnics.