Augment del suport públic per a l'energia eòlica: el projecte europeu Horizon 2020 WinWind
Tot i que l'energia eòlica s'està convertint constantment en un pilar clau per assegurar el subministrament d'energia neta a Europa, aquesta tecnologia energètica encara s'enfronta a la resistència dels ciutadans d'arreu d'Europa per diversos motius (p. Ex. el seu impacte en el paisatge, la flora i la fauna, així com la comoditat de les persones (és a dir, el nivell de soroll creat pels aerogeneradors).
 
Tenint en compte això, el projecte europeu Horizon 2020 WinWind vol augmentar el suport públic i impulsar l'absorció del mercat de l'energia eòlica a Europa. WinWind, que serà des d'octubre de 2017 a març de 2020, està coordinat per la Freie Universität Berlin i inclou el suport del Pacte ICLEI, en el seu consorci divers (p. Ex., Administracions públiques, fons d'inversió, agències d'energia). Els seus objectius són la detecció, anàlisi, discussió, replicació, assaig i difusió de solucions viables per augmentar el suport social i, per tant, l'aprofitament de l'energia eòlica a Europa.
 
El projecte WinWind se centrarà en "regions escasses en energia eòlica" als països d'Alemanya, Espanya, Itàlia, Letònia, Noruega i Polònia. Analitzarà les especificitats de les comunitats regionals i locals, les seves característiques socioeconòmiques, espacials i ambientals i els motius d'un lent desplegament del mercat en les regions model seleccionades. WinWind treballarà amb grups d'interès nacionals / regionals que consisteixen en socis del projecte, actors del mercat i altres actors de les regions.
 
Els coordinadors del Pacte, les regions de Lazio, Abruzzo i Sardenya (totes Itàlia) i les Illes Balears (Espanya) participen en el projecte WinWind com a actors clau.
 
Durant el curs de WinWind, es valoraran les millors pràctiques per superar els obstacles identificats i, si és possible, transferits. Es farà especial èmfasi en noves mesures de participació processal informal / voluntària, mesures de participació financera directa i indirecta i participació en beneficis.
 
 
Per a més informació sobre el projecte, faci clik aquí
 
* A text from the 'Covenant f Mayors'