L’FMC, a la reunió del Comitè de direcció del SOC per tractar la pròrroga de l’Acord salarial per a 2018
18-04-18

Aquesta reunió està integrada per representants de les entitats municipalistes (FMC i ACM), dels sindicats CCOO i UGT i del SOC, amb l’objectiu de fer un seguiment dels resultats del programa Treball i Formació i conèixer el parer de les entitats signatàries sobre la possibilitat de prorrogar l’Acord salarial de l’any 2016, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Per part de l’FMC hi han assistit el lletrat Daniel Puertas i Elisabet Pérez Redortra, adscrita a la Secretaria General. 
 
En l’acord de 2016 s’establia que el salari brut mensual de les persones participants en el programa seria de 1.000 euros mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries.
 
La informació que ens ha lliurat la Direcció del SOC reflecteix, entre d’altres aspectes, un increment significatiu de les contractacions a persones majors de 55 anys i un increment del nombre de contractes atorgats a 12 mesos. Així mateix, també es posa de manifest que aquestes contractacions subvencionades beneficien, majoritàriament, a persones poc qualificades.
 
Els integrants de la Comissió de Treball han manifestat la voluntat de prorrogar l’Acord salarial per l’any 2018.