Curs de l'FMC centrat en els canvis i l'aplicació pràctica de la nova Llei de contractes
02-05-18

El temari del curs, que tindrà lloc els dies 7, 8, 14 i 15 de maig, abasten de forma molt àmplia l’activitat de contractació en el seu conjunt, per tal d’afavorir una visió completa de la matèria (el que canvia i el que roman igual).
 
Aquesta acció formativa en forma de seminari se centrarà fonamentalment, i de manera molt pràctica, en els canvis que ha suposat la nova Llei de contractes del sector públic (9/2017, de 8 de novembre), i en com s’apliquen, amb l'objectiu d'aportar coneixements pràctics sobre els canvis que ha suposat aquesta nova llei, aplicats d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència, servei i simplificació.
 
El curs s’adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la contractació en el sector públic.